Om alle bezoekers een prettig verblijf te bieden, hebben wij een aantal regels opgesteld:

 1. Help het winkelcentrum schoon te houden. Afval deponeren in de daarvoor bestemde afvalbakken.
 2. Loslopende honden zijn niet toegestaan.
 3. Diverse camera’s en medewerkers van de beveiliging waken over het winkelcentrum.
 4. Fietsen, bromfietsen, scooters e.d. dienen te worden gestald in de daartoe bestemde stallingen. Het berijden of het aan de hand meevoeren van een (brom-)fiets of scooter is niet toegestaan.
 5. Gemotoriseerde invalidewagens en scootmobielen dienen stapvoets te rijden.
 6. Rondhangen bij zitbanken en hangen tegen winkelpuien is niet toegestaan. Zitten is uitsluitend toegestaan op daartoe bestemde stoelen en banken.
 7. Kansspelen, inclusief straatspelen, zoals balletje/balletje, alsmede gokken in de breedste zin van het woord, zijn niet toegestaan.
 8. Rolschaatsen, skateboarden en soortgelijke middelen, spelen met ballen en radiografisch bestuurbaar speelgoed is niet toegestaan.
 9. Roken is verboden in het winkelcentrum.
 10. Het gebruik van alcoholische dranken is alleen toegestaan in de daartoe bestemde horecagelegenheden.
 11. Het voorhanden hebben, gebruiken en/of verhandelen c.q. kopen van drugs, wapens of alcoholhoudende drank is niet toegestaan.
 12. De verspreiding van handel of reclamedrukwerk, de verkoop van de straatkrant, het werven van abonnementen, leden voor een vereniging, stichting of welke organisatie dan ook, enquêteren, collecteren, bedelen, musiceren en optreden, venten, filmen, fotograferen en/of het maken van TV of radio opnamen evenals het ophangen van posters of ander materiaal is niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het management van winkelcentrum Op de Kamp. Het management behoudt zich het recht voor om zonder opgaaf van redenen toestemming te weigeren. Dit geldt zowel voor het winkelcentrum als ook voor het parkeerterrein en de aangrenzende aanlooproutes.
 13. Samenscholen, het belemmeren, hinderen of lastig vallen van het (winkelend) publiek, het veroorzaken van geluidsoverlast of het verstoren van de openbare orde en veiligheid in de ruimste zin is niet toegestaan.
 14. Op het parkeerterrein zijn de bepalingen van de Wegenverkeerswetgeving van toepassing. Parkeren geschiedt op eigen risico.
 15. Aanwijzigingen van het management en/of medewerkers van de beveiliging dienen te allen tijde te worden opgevolgd.
 16. Bij het niet naleven van deze huisregels wordt u gevorderd het winkelcentrum te verlaten en kan u de toegang tot dit winkelcentrum worden ontzegd.
 17. Bij strafbare feiten wordt de politie geïnformeerd.
 18. Ook bij winkeldiefstal bestaat naast een eventueel winkelverbod ook de mogelijkheid tot een toegangsverbod voor het hele winkelcentrum.
 19. Afhankelijk van de gedragingen c.q. gepleegde feiten kan u een toegangsverbod tot het gehele winkelcentrum worden opgelegd gedurende maximaal 24 maanden. Dit impliceert dat u de toegang tot het winkelcentrum gedurende die tijd wordt geweigerd. Indien u gedurende die tijd toch aanwezig bent, pleegt u een strafbaar feit.
 20. Bij vernieling en of beschadiging zal de schade te allen tijde verhaald worden op de veroorzaker.
 21. Het is niet toegestaan om huisvuil of ander afval te dumpen in de afvalbakken van het winkelcentrum.
 22. Het management is niet aansprakelijk voor schade/diefstal van persoonlijke bezittingen  en/of voertuigen van bezoekers.
 23. In alle gevallen waarin de huisregels niet voorzien, beslist het management en/of de beveiliging. Het management is gerechtigd de huisregels te allen tijde te wijzigen en/of aan te vullen.